4 mulige placeringer for ny butik

I september var der byvandring i Ugerløse. Det handlede om, hvor en ny butik skal ligge, og de inviterede fra byrådet, lokalforum, teknisk forvaltning og Dansk Supermarked (som ejer Netto) fik præsenteret de 4 projekter af drivkræfterne bag projekterne.

Nordvestnyt var med på turen. I den trykte udgave var en lidt længere artikel den 27. sebtember, på side 4.

Kort med placerineger

Butiksprojekter 2017

Den fulde udgave af kortet kan hentes som PDF her: Kort m placeringer_1500_bilag til byvandring

Print Friendly, PDF & Email