BORGERMØDE I UGERLØSE

Hvornår: tirsdag den 8. oktober 2019 kl. 19:00 – 21:00

Hvor: Ugerløse forsamlingshus, Hovedgaden 2

—————————————————————————————————

Holbæk kommune skal lave en plan for fremtidens bosætning og boligudvikling for hele holbæk kommune – altså også for ugerløse.

Derfor afholder vi et borgermøde, hvor politikerne ønsker at komme til ugerløse. her vil de lytte til borgernes ønsker og ideer med udgangspunkt i ugerløse og kommunens planstrategi.

Kom frem med dine ideer til kommende boligere i ugerløse:

lejligheder   –   rækkehuse   –   villaer   –    ungdomsboliger   –   seniorkolletiv   –   er der interesse for alternative boformer?

Politikerne ønsker at tage imod alle input til den kommende boligstrategi – som kom og giv dine ønsker til kende…

Dagsorden:

 1. Velkomst ved formanden for Lokalforum Anders Pedersen
 2. Præsentation af Lokalforums bestyrelse
 3. Information omkring planer om:
  1. Ny idrætshal
  2. Byens Dag
 4. Velkommen til politikerne fra Kommunalbestyrelsen
 5. Oplæg fra Holbæk Kommune omkring den kommende planstrategi
 6. Input fra borgerne i Ugerløse
 7. Afslutning

Print Friendly, PDF & Email