Cykelsti til Nr.Vallenderød

Trafikaftalen (udmøntning af disponible midler i Infrastrukturfonden 2014) mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Indeholder følgende tekst på side 10 om cykelstier:

Holbæk Kommune: Nr. Vallenderød og Ugerløse

Dobbeltrettet fællessti mellem Nr. Vallenderød og Ugerløse på ca. 4 km. Stien ligger på den sydøstlige side af vejstrækningen mellem Nr. Vallenderød og Ugerløse. Den dobbeltrettede fællessti anlægges som en asfalteret sti på 2,5 m med en skillerabat på 1,5m mod Tølløsevej. I forbindelse med krydsning af vej, etableres en byport ved Ugerløse og Nr. Vallenderød. Disse kan f.eks. udformes med støttehelle og belysning.

Lidt malurt er der dog også i bægeret, da der ikke ændres på “forsøget” med modulvogntog.

Print Friendly, PDF & Email