Cykelsti

I maj 2015 blev nedsat en følgegruppen for cykelsti projektet, med det formål at holde fokus på projektet, og søge oplysninger af generel karakter.

Gruppen blev sammensat at 3 fra Tølløse lokalforum: Birthe Rabjerg, Erik Jensen og Carsten B. Hansen. 4 fra Ugerløse Lokalforum: Steffen Blum,Jørn Jense, Ole K Jensen og Niels Weinreich.

Vi har forsøgt at stille spørgsmål til udformning og linjeføring, dog uden større held. Der er nu afholdt åstedsforretning (ekspropriations forretning) ud for alle berørte ejendomme, og gruppen har i den forbindelse fundet det passende, at indsende et status notat til Klima og miljø udvalget, de 2 lokalfora, med flere. statnot

Brevet kan ses i sin fulde ordlyd her:

Print Friendly, PDF & Email