Dyrere postevand forude?

Gennem de seneste år har vi hørt nogen grimme historier om vandforbrugere rundt om i landet, der har måtte koge deres vand fra vandhanen fordi vandet var udrikkeligt på grund af bakterier. Alle partierne i Folketinget – med undtagelse af Liberal Alliance – har derfor nu aftalt, at landets 2.500 almene vandforsyninger skal have en klar plan for spørgsmål som: Hvor ofte skal vandtankene ses efter for revner og sprækker? Hvad skal vandværket have styr på, når der graves i jorden for at reparere en ledning? Hvilke rengøringsmidler må der være på vandværket?

Bekendtgørelsen med de nye krav kommer i slutningn af året, så det er endnu for tidligt at sige præcist, hvor stramme kravene til vandforsyningerne bliver og dermed hvad det kommer til at koste os.

Robot optagelse af vandtanken indeniAllerede inden dette kom frem, havde bestyrelsen i Ugerløse Vandværk sat gang i en gennemgang af værket på Tølløsevej med henblik på en modernisering af værket. I gennemgangen indgik også en inspektion af rentvandstanken og lad det være sagt med det samme, vi fandt ingen dyr, truende revner eller andet som refereret fra andre værker i dagbladet Ingeniøren. På den anden side, er vores tank mange år gammel og alderen begynder at vise sig.

Der er ikke umiddelbart fare for os forbrugere, men vurderingen er at tankene er i slutningen af deres brugbare levetid.

Ligeledes er mange af værkets andre komponeneter slidt, og de lever ikke op til de krav man stiller til moderne værker. Bl.a.  har vi et meget stort vandspild. Bestyrelsen er derfor igang med at projektere en næsten totalrenovering af vandværkets indvendige dele, herunder renovering af rentvandstank, udpumpningsanlæg, el-installationer, og styringsanlæg samt udskiftning af de åbne filtre med lukkede filtre. Alt sammen for dels at sikre en fortsat stabil drift og en bedre hygiejne omkring vandbehandlingen, og at risikoen for forurening minimeres.

Det bliver formentlig dyrt, og derfor ikke utænkeligt, at forbrugerne kan komme til at bidrage ekstraordinært til renoveringen, men så vil vi alle også i højere grad være sikret mod bakterier, der stammer fra værket.

Bestyrelsen vil fremlægge projektet på generalforsamlingen til februar.

Print Friendly, PDF & Email