FC’s start som forsamlingshus.

Efter at Foreningen Ugerløse Fritidscenter blev dannet lige før sidste dialogmøde, har bestyrelsen nu konstitueret sig med Anders Pedersen som formand og Flemming Nielsen som næstformand. Derudover er Bente Larsen sekretær og så har bestyrelsen bedt Karen Tranekær om at være forretningsfører.

For at få gang i nogen indtægter hurtigst muligt besluttede bestyrelsen på sit første møde, at presse på for at få overdraget centeret så udlejning kan starte pr. 1. maj. Bestyrelsen indkalder derfor til arbejdsweekend den 21. og 22. april og håber rigtigt mange vil møde op og give en hånd, så stedet bliver klar til udlejning.

Søndag den 29. vil der være åbent hus.

Print Friendly, PDF & Email