Flygtninge på Mejeriet

Indtil nu har vi i Holbæk modtaget 184 flygtninge. Mest enlige mænd, 60% Syrere 40% fra Eritrea. Syrerne flygter fra krigen, mens de unge mænd fra Eritrea flygter fra krigstjeneste i et militærdiktatur.

De ankommer på Holbæk station, hvor kommunens flygtninge medarbejder samler dem op og fordeler dem rundt om i kommunen.

Når de har været her nogle uger, indrulleres de på sprogskole i Holbæk.

Fra d. 15. i denne måned lejer Kommunen sig ind i de ny istandsatte værelser ovenpå Fitness centeret (Mejeriet/Sæbefabrikken). Herefter vil der flytte 7 syriske statsborgere ind, mens deres situation afklares.

Der er derfor åbent hus hos Anders på Hovedgaden 23 på Søndag den 11. fra kl. 10 til 12, hvor de nye værelser og fællesrum fremvises.

Anders og lokalforum håber, der kommer mange – Alle er velkomne.

Lokalforum er ved at forberede et borgermøde den 12. november, hvor der også vil blive mulighed for at høre om, hvordan vi kan hjælpe vores nye medborgere med at falde til.

Print Friendly, PDF & Email