Generalforsamling i lokalforum 2020

Lokalforums generalforsamling blev afholdt mandag den 22. juni 2020 kl. 19:00 i Ugerløse forsamlingshus, hovedgaden 2, Ugerløse.

GRUNDET CORONA-KRISEN, ER GENERALFORSAMLINGEN EKSTRAORDINÆRT FLYTTET TIL DENNE NYE DATO.

BEMÆRK VENLIGST, AT LOKALFORUM OVERHOLDER MYNDIGHEDERNES BESTEMMELSE OM, AT DER KUN MÅ VÆRE OP TIL 50 PERSONER I LOKALET. LOKALFORUM VIL TILSIKRE, AT DER ER NØDVENDIG AFSTAND MELLEM STOLENE I LOKALET.

FORSLAG DER ØNSKES BEHANDLET PÅ GENERALFORSAMLINGEN, SKAL VÆRE FORMANDEN I HÆNDE SENESTE 10 DAGE FØR MØDET.

Dagsorden
Valg af dirigent
Valg af stemme-tæller
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af regnskab/økonomisk oversigt til godkendelse
Fremlæggele af regnskab/økonomisk oversigt for Flag- og Juleudsmykningsudvalget til godkendelse
Indkomne forslag
Præsentation af bestyrelsesmedlemmer for foreninger og institutioner
Valg af borgerrepræsentanter
Valg af bilagskontrollant
Præsentation af Erhvervslivets repræsentant og evt. valg heraf
Eventuelt

Print Friendly, PDF & Email