GENERALFORSAMLING

MANDAG DEN 21. JUNI 2021 KL. 19:00 I gymnastiksalen på Ugerløse skole.

Dagsorden ifølge vedtægterne

Evt. forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 10 dage før.

Alle fremmødte skal fremvise gyldig coronapas, bære mundbind/visir og der er maks. plads til 100. 

lokalforum@ugerloese.dk

Print Friendly, PDF & Email