Indbydelse til fremtidsarbejde

Kære Ugerløsere

– Vi skal lave nogen flere børn, for at skolen kan overleve, eller også skal vi have flere indbyggere. Og med den alder mange af os har, er det nok bedre at satse på tilflyttere. Det er bl.a. i dette lys, lokalforum har sat vækst på dagsordenen for de kommende møder for byens udvikling.

Luftfoto med vejføring i eller øst om byen

3 forslag til hvor vejen måske kunne gå – se underliggende sider for forklaring

Hidtil har snakken om trafik/omfartsvej været lammende for enhver diskussion om, hvordan byen skal udvikle sig. Men der er jo ingen her, eller på rådhuset, der har ret meget indflydelse på, om vejen kommer. Derfor har lokalforum besluttet, at arbejdet med en ny områdeplan skal foregå ud fra 3 senarier. Altså, hvad gør vi, hvis trafikken skal gå den vej, den altid har gjort, – helt udenom, – eller delvis udenom.

Vi tror, dette kan løse op for den fastlåste situation, så vi får en masse gode forslag på bordet. Mange af disse vil måske være uafhængige af, om vi får ændret trafik mønsteret – de ligger så lige til højrebenet at gå i gang med. Andre ting må prioriteres i forhold til de politiske vinde, der blæser omkring vejbyggeri i regeringen.

Ved vores seneste møde med politikerne den 25. november, blev alle opfordret til at deltage aktivt i det kommende arbejde med at lave en helhedsplan for Ugerløse, og her er nu muligheden for at melde sig til lige nøjagtig det emne, man hver især ønsker at bidrage til.

I februar lavede vi sammen på et borgermøde en visionsplan, hvor der efterfølgende er blevet udpeget tovholdere i hver enkelt interessegruppe. De har til opgave at samle grupperne og modtage ønsker og forslag, der fremmer livet i Ugerløse. Vi skal i gang med at lave en god og realistisk helhedsplan for Ugerløse, og derfor skal grupperne nu i arbejdstøjet og komme med gode forslag.

Visionen Den flotte by tæt på stjernerne centralt på Sjælland

Visionen og arbejdsgrupperne

Vi samler alle interessegrupper, og alle der har lyst til at give et bidrag i Gymnastiksalen til en fælles workshop den 23/1-2016. Men inden da er det muligt at komme med alle tanker og idéer til helhedsplanen, ved at melde sig til tovholderen for den gruppe man ønsker.

Hermed opfordres alle interesserede til at melde sig til at deltage i arbejdet med en helhedsplan for Ugerløse, ring/skriv til den for dig relevante tovholder, og du får mulighed for at få indflydelse på indholdet.

[ws_table id=”3″]

På de følgende bilag beskrives tankerne bag de forskellige vejforslag.

Print Friendly, PDF & Email