Jagten på Visionen 2015

logoUgerløse Lokalforum har indledt ”Jagten på Visionen” for Ugerløse.

Jagten startede den 1. februar 2015 og løber frem til lørdag den 14. marts 2015, hvor der, på skolen, vil blive afhold et borgerarrangement med henblik på at finde frem til visionen for Ugerløse. Når Lokalforum beder om hjælp til at finde visionen for Ugerløse, så er det for at sikre ejerskab, medinddragelse og medindflydelse af alle borgere i Ugerløse.

Der sker allerede nu en masse positive ting i Ugerløse. Der er planlagt og bevilliget en renovering af Ugerløse Svømmebad. Der er bevilliget cykelsti til Nørre Vallenderød, så byens borgere vil kunne cykle hele vejen til Tølløse. Ugerløse i Bevægelse har samlet 300.000,- kr. sammen til et skater/basket/parkourområde, som opføres forår 2015 til byens børn og unge på skolens område. Derudover sker der en masse nyt i byen i forhold til byfornyelse m.m.

I jagten på at finde visionen for Ugerløse, inviteres alle borgere i lokalområdet til at byde ind med, hvad de hver især mener, skal være visionen for Ugerløse.

 • Hvad er særligt kendetegnende for Ugerløse?
 • Hvad er det, man er stolt af i Ugerløse?
 • Hvad er det gode i Ugerløse, som vi skal gøre mere af?
 • Hvordan skal folk huske min by?
 • Hvad er det, som andre skal huske os for?
 • Hvad er det for en by, børnene skal vokse op i?
 • Hvorfor er det godt at være barn og borger i Ugerløse?

”En vision defineres ofte som et ideelt billede af fremtiden. Visionen skal være realistisk, troværdig og bedre end i dag”.

Visionen giver et billede af, hvorledes byen ønsker at fremstå og bliver opfattet i fremtiden. Visionen bør også give udefrakommende en opfattelse af, hvor byen vil hen, og i hvilken retning den arbejder. Visionen bør være kort og klart formuleret og fungere som en fælles rettesnor for hele byen.

Når vi i fællesskab har fundet en vision for Ugerløse, så er planen, at der skal sammensættes nogle grupper, som skal arbejde med forskellige aktioner/missioner, som skal understøtte vores nye og fælles vision for Ugerløse. Dette vil vi, som beskrevet, gøre til et borgerarrangement den 14. marts. Her vil der være fernisering af alle de kreative indslag. Der vil være mulighed for at se alle de forskellige visioner for Byen Ugerløse, og der vil være muligheder for at tilslutte sig forskellige initiativer, som understøtter visionen.

Jagten på visionen.

Borgere i byen opfordres nu til at komme med input til, hvad der skal være visionen for Ugerløse. Virksomheder opfordres til at byde ind med, hvad der er vigtigt for dem i forhold til byen Ugerløse. Børnene i skole og dagtilbud opfordres til at give deres bud på, hvad de mener i forhold til en vision for Ugerløse.

Vil din/jeres vision for Ugerløse eksempelvis være?

 • ”den legende by, med fokus på idræt og motion”
 • ”den åbne og levende by”
 • ”den bæredygtige og grønne by”
 • ”byen med de engagerede og kompetente borgere”
 • ”byen, hvor ungdommen giver byen profil og kant samt kulturelle udfordringer”
 • ”Ugerløse er byen med visionære børn og voksne”
 • ”Ugerløse er Sjællands kedeligste by”
 • ”Ugerløse er Sjællands bedste lokalområde”
 • ”Ugerløse er Sjællands fedeste by”
 • ”Ugerløse er Sjællands smukkeste by”
 • ”Ugerløse er ikke til at komme udenom”
 • Og så videre…..

Kom og vær med til at finde visionen for vores by, din mening tæller!

 • Bidrag gerne med initiativer, også selvom de skal bearbejdes, visionen kan alle bidrage til…
 • Hvad tænker du om det at være borger i Ugerløse i 2020?
 • Ånden er kommet ud af flasken…. Ånden i byen der ”byggede” Ugerløses friluftsbad er kommet tilbage….
 • Tilslut jer og vær med til at se i krystalkuglen og find visionen for byens fremtid…
 • Ugerløses Vision skal være udenfor rækkevidde, men indenfor synsvidde. Kom og vær med til at sætte ord på fremtiden.
 • Visionsagenter søges.. kom og vær med, vi vil gerne involvere alle i byen med at skabe Ugerløses fremtidige fælles retning, vores Vision.

Det vil være muligt at give sit bud på visionen på flere måder

 • Opslag i Dagli´ Brugsen Ugerløse
 • Opslag på Facebooksiden ”4350 Ugerløse”
 • ”Visionspostkassen” som vil være på Skolen og i Brugsen.
 • Snak på gaden, og snak over hækken.
 • Forskellige initiativer iværksat af Lokalforum Ugerløse.
 • Skolebørn og daginstitutionsbørn arbejder på forskelligt plan for at give deres bud på en vision for Ugerløse.

Særligt for skole og dagtilbud

Jagten på visionen taler direkte ind i den nye skolereform og i de nye lærerplaner på flere plan. Der er mulighed for at børnene kan være med til at præge udviklingen i det lokalområde, de vokser op i. Her er det op til de kreative kræfter både i daginstitution og skole, at finde på den mest kreative idé og vision.

Børnene i dagtilbud kan male deres by, og de kan arbejde kreativt i forhold til at beskrive hvad de mener.

Børnene i Skolen kan arbejde kreativt med at beskrive, hvad de mener, i forhold til hvad der beskriver visionen for deres by. Det kan være billedkollager, tegninger, modeller, ordsprog og tekster, som beskriver visionen. Alle input er vigtige, og vil blive brugt i arbejdet fremadrettet.

Børnene kan gå ud i byen og opleve byen i et andet perspektiv, og her lave en beskrivelse af hvad de mener, skal være en vision for Ugerløse.

Børnene kan være med til at sætte standarder for deres fremtid i byen.

I skolen kan de lave forskellige initiativer og kreative indslag i undervisningen. Understøttende undervisning i de forskellige skolefag kan være et godt redskab, når der skal findes en vision for Ugerløse.

Handleplan

 1. ”Jagten på Visionen” skydes i gang den 1. feb. 2015.
 2. Midtvejs evaluering med Lokalforum.
 3. Borgerarrangement den 14. marts med fernisering, visionsværksted og nedsættelse af arbejdsgrupper.
 4. Igangsættelse af forskellige aktiviteter og aktioner, som skal pege i retning af Visionen.

Visionsudvalget, som er ansvarlig for de forskellige aktiviteter, er nedsat af Ugerløse Lokalforum, og har fået organisatorisk støtte fra Holbæk kommune.

Medlemmer er:

Lokalforum Ugerløse: Formand Ole K Jensen. Samt medlemmerne; René Abild, Anders Pedersen, Stig Kongsfelt, Flemming Nielsen og Steffen Blume.
Fra Holbæk kommune: Lokalforums konsulent Lone Nørgaard Larsen, og Projektleder Anders Lauritzen.

På vegne af Ugerløse Lokalforum

Print Friendly, PDF & Email