KÆRE UGERLØSE OG UGERLØSE’S VENNER.

Så står julen atter for døren, og Ugerløse stråler med julelys, juletræ og stjerner.
Jeg vil som formand give et lille indsigt i hvad Lokalforum har lavet i det sidste godt halve år.
General forsamlingen blev pga. Corona afholdt 2. juni 2020 og den nye bestyrelse som består af 14 medlemmer, fra foreninger – borger og erhvervslivet.


Anders Rasmussen blev valgt af en samlet bestyrelse til at lede Lokalforum frem til næste Generalforsamling som skal afholdes inden 31. marts 2021 ” hvis Corona vil ”
Lokalforum konstituerede sig med en Flad ledelses struktur og har intet forretningsudvalg.


Målet fra den nye formand er at skabe nyt mantra ”Samlet by = stærkere by” og at få et nyt stærkere mandat fra kommunalbestyrelsen og opbygning af stærkt samarbejde med kommunen. Lokalforum skal være åbent og transparent, og alt information bliver delt med alle i bestyrelsen.


Hvad er der så sket i Lokalforum det første halve år :


• ”Ren by” blev afholdt med stor succes, og der er forslag om at afholde dette arrangement 2 gange årligt.


• Legeplads ved skolen. Lokalforum har for en del år siden stået for at få lavet et legeområde ved skolen, og har stået som ”ejer” af dette. Ansvaret for vedligeholdelse m.m er overtaget af kommunen.

• Cykelstien på Tølløsevej. Skal færdiggøres og dette forventes i 2021 ( er bevilliget ).

• Cykelsti fra Ugerløse til Jonstrupvej. Ansøgning er fremsendt til kommunen og Regionen.

• Hovedgaden 50. Huset ved siden af svømmebadet er til salg, Lokalforum i samarbejde med Svømmeklubben har ansøgt kommunen om nedrivning & opførsel af parkeringspladser.

• Svømmebadet får nyt springtårn og har haft udvidet åbningstider pga. Corona.

• Bio diversitet og vild natur er kommet til Ugerløse. Der er dannet en gruppe ”vild med Ugerløse” som har i sinde at lave en masse i 2021. Vi i Lokaleforum byder dem velkommen. Kirken er i gang og har lavet vild natur rundt om kirken.

• Træer fældet på Ellegårdsvej. Mange slog øjnene op en morgen til udsigten af store maskiner som fællede de fleste træer, og mens nogen havde tårer i øjnene var andre glade. Ved nærmere tilvænning er det blevet super godt og har givet sol og luft.

• Trold til Ugerløse. Lokalforum har fået et forslag om at få en stor Trold ( skulptur ) til Ugerløse, det synes vi er en super god idé og har ansøgt kunstneren om at han vil lave sådan en. Der er meget få af dem så Ugerløse vil blive et trækplaster hvis den kommer. PT. Mangler vi svar men spændende bliver det.

• Ny skolestruktur i Holbæk kommune. Ugerløse skole er igen blevet sat i udsigt at blive organisatorisk sammenlagt med St. Merløse og Stestrup skole. Der ser vi selvfølgelig med stor alvor på, og er meget bekymrede. Vi har indsendt et høringssvar som kan ses på kommunens hjemmeside.

• Netto til Ugerløse. Som formand havde jeg lidt håbet at vi i Lokalforum kunne slippe for at skulle tage stilling til Netto i et par år, så vi kunne bruge tiden på at få Ugerløse på landkortet igen, men sådan skulle det så ikke blive.

Der ligger pt. officielt ansøgning om netto byggerier på 9 placeringer og uofficielt på 12 og Netto har forsøgt at komme til byen i ca. 7 år.
Det er en meget kompleks sag, som vi godt ved deler Ugerløse i 2. Dog har Lokalforum valgt at tage udfordringen op, og har sat en proces i gang med at få styr på alt det materiale som ligger. Og vil arbejde hårdt på at få lagt en plan for et projekt som kan gavne byen, så vi forhåbentlig ikke om 5 år stadig har den sag hængende.

Jeg kan love at i høre meget mere om Netto i 2021.

• Ugerløse’s Multihus / hal / …. For nogle år siden var der et projekt i Ugerløse om opførsel af en multihal. Lokalforum er gået i gang med en høringsrunde med alle byens foreninger om de har lyst til at være med i sådan et projekt. Der er gode tilkendegivelser, men der står et kæmpe arbejde forude hvis sådan et projekt skal kunne lykkedes.

Også dette vil i høre meget mere om i 2021.

Nu er Julen endelig ved at indfinde sig i Ugerløse, og man må sige vi kan finde ud af at julehygge. Tingstedet er forvandlet til et sandt julemekka, og fortjener at alle i Ugerløse kommer forbi og ser det.

Julestjernerne på hovedgaden er også tændt, og mange borgere har de vildeste lys i haverne. Jeg vil da gerne benytte lejligheden til at opfordre til en aften gåtur rundt i vores smukke by så i kan se alt lystet og komme i julestemning.

Jeg vil gerne takke alle ildsjæle i Ugerløse for at i gør at Ugerløse bliver speciel og god at bo i, og til stadighed viser omverdenen at vil og kan.

Ugerløse Lokalforum ønsker alle en glædelig Jul & Godt Nytår.
Formand Anders Rasmussen.

Print Friendly, PDF & Email