Netto, sidste afsnit?

Onsdag den 13.december behandlede kommunalbestyrelsen placeringen af en ny dagligvarebutik i Ugerløse. Kommunalbestyrelsen besluttede sig for, at forkaste hoved indstillingen samt det alternative forslag som ellers begge var indstillet til behandling. I stedet vedtog man et helt nyt ændringsforslag som gør, at en eventuel ny dagligvarebutik skal ligge på vestsiden af Hovedgaden (altså på samme side som den nuværende Brugsforening).

De 2 placeringer Byrådet fik indstillet til behandling, A nordøst for tingstedet, eller D syd for den nuværende Brugs. Det bemærkes at Brugsen har købt 38f, således at der kan laves et sammenhængende parkerings areal mellem de 2 bygninger.

Det har været et bredt ønske fra borgerne i Ugerløse, at skolegården ikke helt eller delvis blev inddraget i planerne. Med den nye udformning af vestside projektet, ser det ud til, at vores ønske er opfyldt. Lokalforum ønsker også fremover, at blive inddraget som høringspart i eventuelle kommende planer om en placering af en ny dagligvarebutik i Ugerløse.

 

Print Friendly, PDF & Email