Ny asfalt på hovedgaden

Vejdirektoratet skal fra den 8. august til den 19. august lægge nyt asfalt på Hovedgaden i Ugerløse. Vi tilstræber at blive færdig med arbejdet hurtigst muligt, alt afhængigt af vejret.

Arbejdet udføres i tidsrummet 18.00 til 06.00. (natarbejde)

Arbejdsgang for Brolægning og afvanding:
Der skal inden asfaltarbejdet starter, udføres opretning af kantsten og andre forbedrende arbejder, dette udføres fra den. 18. juli til den 22. juli. Arbejdet udføres i tidsrummet fra kl. 9 til 17. Der opsættes signalregulering.

Arbejdsgang for asfaltarbejdet:
Vi begynder mandag aften den 08. august med regulering af dæksler og riste, efterfulgt af fræsning af den gamle asfalt, reparation af det underliggende asfaltlag, udlægning nyt asfaltslidlag, samt etablering af ramper ved indkørsler.

Trafikalt vil arbejdet også medfører gener for beboere med indkørsel fra Hovedgaden. Gennemkørsel på Hovedgaden vil ikke være mulig. Der etableres omkørselsruter. Nødvendig beboerkørsel kan aftales ved henvendelse til entreprenørens formand på pladsen. Høje kanter ved indkørsler må forventes i en kortere periode.

Arbejdet kan skabe nogen støj om natten og der vil også kunne opstå støv omkring maskinerne. Særligt i forbindelse med fræsning.

Vejdirektoratet beklager de gener der opstår ved vejarbejdet. Vi arbejder på at gøre arbejdet hurtigt færdigt, og håber på forståelse fra vejens naboer.

Spørgsmål til arbejdet kan følgende kontaktes:
Vejdirektoratet. Flemming Christensen tlf.: 72 44 29 52 eller 21 76 68 91
Entreprenøren (asfalt), NCC: Frederik Landbo tlf.: 40 64 51 05

Print Friendly, PDF & Email