Legepladsprojektet

Opdateret.

Vi har søgt Lokalområdernes udviklingspulje om 68.750 kr til vores legepladsprojekt. Som noget nyt skulle borgene selv fordele pengene i puljen. Det skete søndag den 9. november kl 10-13 på Isefjordskolen, Vandtårnsvej 3, 4300 Holbæk, hvor det lykkedes at få tildelt penge til vores projekt.

Der var samlet 300.000 kr til fordeling og 19 projekter der havde søgt. Fordelingen af pengene skete ved at dem der er mødte op stemte om hvilke projekter der skulle have penge.

For at vores ansøgning var så konkret som muligt, søgte vi om penge til forskønnelse af asfaltbanen med net omkring. Tanken er at gøre banen til en “Street” skater/basketbane. Med ansøgningen søger vi om penge til etablering af en skaterbane, op-stregning af basketbane og opsætning af nye basketnet.

Det vi søgte til, er en del af et større projekt. Projektet løber samlet op i ca. 300.000 kr. Vi har allerede fået tilsagn om tilskud fra LAG-midlerne på 153.000 kr. Disse skal følges af anden finansiering for at få pengene udbetalt. Vi mangler stadig denne med-finansiering. Et tilsagn fra Lokalområdernes Udviklingspulje vil kunne tælle med i denne medfinansiering. Så 1 krone fra Lokalområdernes Udviklingspulje, bliver til 2 kroner i Ugerløse!

Mvh Lars Skovgaard Larsen

Link til samlet projektbeskrivelse:

Projektbeskrivelse Ugerløse version 29092014

Print Friendly, PDF & Email