Møde om placering af dagligvare butik

Der har i rigtigt mange år været snak om, at en anden dagligvarekæde ønsker at etablere sig på Hovedgaden. Både Rema1000 og Netto har været på tale. Nu med vedtagelsen af helhedsplanen, ser der også ud til at komme gang i dette projekt. Efter at have været på byvandring og set de forskellige muligheder, var der i slutningen af oktober indkaldt til møde på Rådhuset, hvor repræsentanter for Dansk Supermarked og Lokalforum, samt kommunens folk var til stede.

Lokalforum havde før mødet besluttet at projektet der inkluderede skolegården, ikke var anbefalelsesværdigt som det blev fremlagt. Dette var også i tråd med den holdning, som kom til udtryk hos de fleste af dem der deltog i diskussionen på Facebook. Derudover ville vi ikke pege specifikt på et eller flere af de 3 andre projekter, og det bliver så op til investorerne selv, hvor de vil lægge det. Vi havde nu ikke noget imod, hvis der blev tænkt alternativt.

Brugsen havde inden udtalt, at de stadig helst så, at alle forretningerne blev samlet på vestsiden af Hovedgaden. Desværre levede kun et af de forelagte projekter op til dette kriterie, men da dette tilgengæld gik ud over skolen, kunne de heller ikke anbefale dette projekt.

Derefter blev repræsentanten fra Dansk Supermarked spurgt hvilket forslag de ville arbejde videre med. Dansk Supermarked ønskede af hensyn til de kommende forhandlinger med sælgerne ikke at lægge sig fast på et enkelt projekt. Men bekræftede at de foretrak et af projekterne på østsiden af Hovedgaden.

Lokalforum gjorde det herefter meget klart for kommunen og Dansk Supermarked, at uanset hvilket projekt der vælges, skal trafiksikkerhed ved krydsning af Hovedgaden indarbejdes bedst muligt. Samtidig at Tingstedet skal bevares, eller indarbejdes i en varig løsning, som ikke stiller os ringere end i dag.
Planen er nu at man vil prøve at få det behandlet projektet den 28. november 2017, på årets sidste møde i Klima og Miljø Udvalget. Men spørgsmålet er om Dansk Supermarked kan nå at få beregnet økonomien i projektet inden fredag den 11. november 2017.

Print Friendly, PDF & Email