Plan for Hovedgaden

Kommunens udvalg for for Klima og Miljø har lagt op til, at der ved næste byrådsmøde besluttes at kommunen yder støtte til renovering af Hovedgaden. Midlerne tages fra den bevilling, som statens nedrivnings pulje tidligere har givet Ugerløse tilsagn om (og yder 60%) – og resten tages fra kommunens pulje til forskønnelse af lokalområder.

Referatet fra udvalgsmødet findes på kommunens hjemmeside (50)

Stregtegning

En tidlig skitse til ny butik i Ugerløse

Desværre ser det ikke ud til, at det gamle posthus (nr. 17) og det skæve hus (nr. 15) kommer med i projektet. Ifølge Jørn Delff, der er idémand til projektet, har ejeren lugtet penge, og vil pludselig have næsten 2 millioner for ejendommene.

Opdatering – se senere artikel om 15 & 17

Print Friendly, PDF & Email