Politiets svar om Tølløsevej

Lokalforum har tidligere henvendt sig til Politi og kommune, og bedt om en revurdering af de nyligt indførte hastighedsgrænser langs den nye cykelsti. Vi har modtaget svar og må konstatere, at der ikke er forståelse for vores argumenter. Man fristes til at tro at myndighederne har øjnene mere rettet mod bødekassen, end hvad folk finder fornuftigt.

Den “snoede vej” taget med telelinse fra Nørre Vallenderød mod Ugerløse.

Selv om vi i vores henvendelse har lagt vægt på, at der er forskel på det lige stykke fra Nr.Vallenderød og indtil det første hus fra Nr.Vallenderød, henvises der udelukkende til at vejen er snoet og at grænsen er sat efter ønske fra beboere langs vejen. Man er åbenbart ikke i stand til at opdele og indføre grænser på delstykker længere. Man har også set bort fra, at en af de beboere der har ønsket nedsættelse, også har udtalt forundring over, at det lige åbne stykke er med i 60 km zonen.

Lokalforum agter at forfølge sagen.

Svar fra kommune/politi vedrørende hastighedsgrænsen på Tølløsevej kan ses her

Print Friendly, PDF & Email