Skov på Præstegårdsjorden

Fra google maps

Fra google maps

I Ugerløse har der i gennem nogen tid været ønsker om og drøftet mulighed for at få en skov i det bynære  område.

Menighedsrådet har overvejet  om det kunne være på Præstegårdsjorden, det stykke jord der ligger nord for Præstevænget og som sognet ejer.

Vi har søgt og fået tilsagn far Naturstyrelsen om tilskud til at rejse skov. Hertil mulighed for at modtage EU støtte i en længere årrække, der betyder at vi kan plante og vedligeholde en del af de 8.8 ha som jordstykket udgør.

Vi vil gerne indbyde alle der kan bidrage med forslag til indretning af skove og de rekreative formål som kan ind tænkes, til at deltage.

Menighedsrådet håber med denne satsning at veksle en stabil forpagtningsindtægt til en værdi for fremtiden i form af en skov med det afkast den med tiden kan give kombineret med de oplevelser som vi alle kan få i området og hertil den opsamling af co2 som alle træerne opsamler. En anden gevinst  er at området ligger på kanten af indvindings områder for grundvandet. Vi bruger af. Vi kan se de vandlag som byen dagligt bruger af faktisk ligger netop nord for byen.

Print Friendly, PDF & Email