Tølløsevej

Lokalforum var ikke imponeret over begrundelsen for at at indføre 60 km/t helt til Nr. Vallenderød. Vi har derfor en gang mere bedt Politiet og kommunen om at genoverveje de indførte hastighedsgrænser på Tølløsevej. Vi har fremført en masse gode grunde til at grænserne er mere til gene end gavn, og vi håber, at myndighederne vil genoverveje rimeligheden af denne begrænsning. Vores henvendelse hastighed på Tølløsevej kan ses her.

Tølløsevej set fra Nr.Vallenderød

Laaang landevej med sneglefart

Nu vi er ved Tølløsevej, så har flere henvendt sig til Lokalforum og fortalt, at de i den seneste tid har set meget store lastbiler på Tølløsevej. Lokalforum har derfor spurgt kommunen, om der er blevet givet dispensation for kørsel med modulvogntog på Tølløsevej. Kommunen har svaret klart nej, der må stadig kun køres med modulvogntog på de særligt udvalgte strækninger.

Print Friendly, PDF & Email