Ugerløse Lokalforum indkalder til generalforsamling

Ugerløse Lokalforum indkalder til generalforsamling som bliver afholdt torsdag den 24. marts 2022 kl. 19:00 i Ugerløse forsamlingshus, Hovedgaden 2.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal foreligge skriftligt og være formanden i hænde senest 10 dage før mødet. Lokalforum offentliggør indkomne forslag senest 2 dage før mødet på lokalforums hjemmeside.

Dagsorden ifølge vedtægter.


1. Valg af dirigent
2. Valg af stemme-tæller
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab/økonomisk oversigt til godkendelse
5. Fremlæggele af regnskab/økonomisk oversigt for Flag- og Juleudsmykningsudvalget til godkendelse
6. Indkomne forslag
7. Præsentation af bestyrelsesmedlemmer for foreninger og institutioner
8. Valg af borgerrepræsentanter
9. Valg af bilagskontrollant
10. Præsentation af Erhvervslivets repræsentant og evt. valg heraf
11. Eventuelt.

Print Friendly, PDF & Email