Forfatter: Karin Johansen

Onsdags Cafe`

damer sysler med papirklip

Mød op i Forsamlingshuset til en hyggelig eftermiddag onsdag den 30.januar kl. 14.00 – 16.00 Et nyt år er startet i forsamlingshuset og nye tiltag kommer til. Forsamlingshuset har tidligere afholdt onsdags Café, hvilket var nogle ret hyggelige eftermiddage. Derfor…

Hjertestarter

Starteren med vejledning og sponsor tavle

Tilgængelig hjertestarter i Ugerløse. Den hænger på byens Beboer- og Kulturhus sydfløj (spejdernes vinterkvarter).  Tidligere kendt som Ugerløse præstegaard -> fritidscenter -> forsamlingshus)

Ugerløse spiser sammen

Ugerløse Forsamlingshus har som led i den landsdækkende kampagne om ”spis sammen arrangementer” fået et tilskud fra Holbæk Kommune til at servere et gratis måltid mad Det er med stor glæde, at Ugerløse Forsamlingshus har fået mulighed for at bidrage…