GDPR – Foreningen Ugerløse Lokalforum

Anvendelse og opbevaring af personhenførbare data i Foreningen Ugerløse Lokalforum (FUF)

 

Formål

FUF indsamler og opbevarer kun de persondata, som er nødvendige for at kunne administrere foreningen i overensstemmelse med den gældende lovgivning.

 

Hvilke persondata behandles og arkiveres

FUFs administration skal ved aktiviteter/arrangementer bruge:

  • navn og adresse for at identificere deltager
  • nr. og e-mail for at lette kontakten til deltager
  • og konto nr. for at kunne tilbagebetale evt. udlæg

Endvidere opbevare FUF følgende persondata:

  • navn, adresse på bestyrelsesmedlemmer

FUF registrerer kun såkaldt ”Almindelige personoplysninger”. Særlige personoplysninger indsamles ikke.

 

Opbevaring af persondata

Persondata for gamle regnskabsår og indeværende år opbevares hos foreningens kasserer i aflåst kontor på privat adressen, hvor kun kassereren og dennes samlever har adgang.

FUF har ikke udstyr til elektronisk behandling og lagring af persondata. Persondata, som i forbindelse med sagsbehandling bearbejdes på privat udstyr, skal efter brug slettes på betryggende vis.

 

Transport af persondata

Dokumenter som udveksles elektronisk må ikke indeholde særlige personoplysninger

 

Udveksling af persondata

FUF udveksler normalt ikke persondata med andre virksomheder.

 

Revision a ajourføring

Nærværende bestemmelser revideres løbende, efterhånden som danske myndigheder får udsendt de nødvendige vejledninger, og senest ved årsskiftet 2018/19.

 

Tiltrådt af bestyrelsen i Foreningen Ugerløse Lokalforum

Ugerløse d. 15. august 2018

Print Friendly, PDF & Email