Lokalforum

Lokalforum er en samling af borgere med forskellige interesseområder og holdninger:

Lokalforum Ugerløse har samlet sig i et lokalråd, som består af en repræsentant udpeget af hver af de foreninger, som er tilskudsberettiget under folkeoplysningsloven, derudover er menighedsrådet, forældrebestyrelsen ved Elletoften  og  skolen repræsenteret.
Desuden vælger erhvervslivet en repræsentant og borgerne nogle repræsentanter ved den årlige generalforsamling.

Bagrunden var at Sammenlægningsudvalget i Ny Holbæk Kommune havde en tanke om, at lokalområderne skulle have væsentlig indflydelse i den nye kommune. Derfor blev der udpeget 18 lokalområder, som blev opfordret til at nedsætte et lokalforum.
I Ugerløse fulgte vi opfordringen og stiftetede Ugerløse Lokalforum.

Det er vigtigt at forholde sig til., at lokalrådet og lokalforum ikke er en politisk organisation. Vi er heller ikke et sogneråd, dvs. vi har ikke politisk ansvar og skal nødvendigvis ikke være enige alle sammen.

Men vores opgave er, at få givet politikerne en mening om, hvad vi i Ugerløse gerne vil med byen. Det betyder naturligvis derfor så, at vi må prioriterer nogle synspunkter frem for andre, men det er ikke givet at politikerne vælger at følge disse, det er trods alt dem vi alle har valgt til at styrer kommunen. Lokalforum bliver hørt i alle de sager, politikerne har, som drejer sig om vores byområde Ugerløse.
Velkommen til Ugerløse lokalforum – et sted hvor alle kan være med.
Print Friendly, PDF & Email