Forfatter: Lokalforum

Lokalforum Ugerløse har samlet sig i et lokalråd, som består af en repræsentant udpeget af hver af de foreninger, som er tilskudsberettiget under folkeoplysningsloven, derudover er menighedsrådet, forældrebestyrelsen ved Elletoften og skolen repræsenteret. Desuden vælger erhvervslivet en repræsentant og borgerne nogle repræsentanter ved den årlige generalforsamling.

Møde om placering af dagligvare butik

Der har i rigtigt mange år været snak om, at en anden dagligvarekæde ønsker at etablere sig på Hovedgaden. Både Rema1000 og Netto har været på tale. Nu med vedtagelsen af helhedsplanen, ser der også ud til at komme gang…