Borgermøde

Områdefornyelse i Ugerløse
Kom og del dine drømme for byens fremtid
Du inviteres hermed til informations- og opstartsmøde vedrørende områdefornyelsen i Ugerløse
Tirsdag den 15. august kl.19.00-21.00 i teltet på sportspladsen
Der er bevilliget 2 mio. til områdefornyelsen i Ugerløse, og du skal bidrage til, at de bruges bedst muligt. Dette møde vil fokusere
på borgernes visioner og drømme for byen, som vil danne grundlag for det videre arbejde med områdefornyelsen.
Programmet for mødet:
• Velkomst
• Kristian Timmermann (Formand for Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling) indleder aftenen
• Lokalforum giver status på Helhedsplanen for Ugerløse
• Workshop: Visioner og drømme for Ugerløse
• Opsamling på workshop
• Præsentation af rammerne for områdefornyelsen
• Præsentation af proces og organisering
• Spørgsmål og bemærkninger
• Tak for i aften
Det overordnede formål med områdefornyelsen er at igangsætte lokal udvikling og understøtte Ugerløse som et attraktivt
bosætningsområde samt styrker grundlaget for investeringer i byen. Områdefornyelsen er et samarbejde på tværs af Holbæk
Kommune, borgerne i Ugerløse og lokale aktører, for at skabe en positiv forandring i byen gennem nye fællesskaber og udvikling
af byens ressourcer.
Områdefornyelsen igangsættes i starten af 2024. Inden områdefornyelsen påbegyndes, skal der udarbejdes et
byfornyelsesprogram, som beskriver processen for projektet og hvilke overordnede indsatser der skal gennemføres.
Tilmelding og kontakt
Du bedes venligst tilmelde dig ved at sende en mail med dit navn, så vi har en idé om, hvor mange der deltager.
Mailen sendes til projektleder for områdefornyelsen, Josefine Kaae Thomsen, på: jokth@holb.dk
Vel Mødt!
Holbæk Kommune
Vækst og Bæredygtighed • Plan og Erhverv •
Kanalstræde 2 • 4300 Holbæk
Ted Douglas Kristian Hansen
Toftegårdsvej 21
4350 Ugerløse

Print Friendly, PDF & Email

Post navigation