FC klar til salg

Ved sidste dialogmøde synes det som om, at der var en smule lydhørhed i dialogudvalget for at genoverveje lukningen af FritidsCenteret. Nogen af os havde en fornemmelse af at lukningen var sket ud fra parolen ”det er ikke kommunens opgave at drive forsamlingshus”. I mellemtiden var nogen beslutningstagere vist blevet overrasket over antallet af foreninger FC huser, – og at udlejning til fest faktisk bidrager positivt til driften.

Nu kan vi vist konstatere, at det ikke var tilfældet og at Kommunens administration ufortrødent arbejdede videre på en lukning. Sidste mandag, ved mødet i Kultur og Fritidsudvalget, godkendtes administrationens plan for, hvordan FC’s nuværende brugere skal fordeles i kommunens øvrige lokaler:

 

Read More

 • FDF flyttes til pavillon ved fritidsklubben på Ugerløse Skole..
 • Ugerløse Idrætsklubs (billard) flytter til den tidligere teatersal på Ugerløse Skole.
 • Ugerløse Idrætsklub (sportsfiskere) til idrætsforeningens klubhus.
 • Tølløse Liegstouw (folkedansere) til Mejerigården i Undløse.
 • St. Tåstrup og Ugerløse Efterløns- og Pensionistforening til Møllevangen i Store Merløse.
 • LOF´s afspændingshold anvises lokale i Undløse eller Store Merløse.
 • Lokalhistorisk Forening Tølløse til Aktivitetshuset i Tølløse
 • Aktive Kvinder anvises lokaler på Ugerløse Skole, samt Ugerløse IF´s klubhus
 • Ældresagen Tølløse anvises lokaler på Ugerløse Skole og ved større arrangementer, Store Merløse- eller Tølløse Skole.
 • Landroverklubben og Foreningen Norden flyttes alternative lokaler, da de ikke har tilknytning til byen.
 • Dagplejen siges at have alternative lokaler i lokalområdet.
 • Grænseforeningen anvises lokaler i Ugerløse, Undløse eller Store Merløse.
 • Diverse bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, brugergrupper – ryst posen: Ugerløse, Undløse eller Store Merløse.
 • Dialogmøder – må fremover holdes i på skolen.

For at kunne flytte billard klubben til teatersalen skal der ombygges for 30.000, som kommunen regner med at kunne tage fra salget af salget af FC. Endvidere må FDF’s flytning til pavillonen ved fritidsklubben nok betragtes som midlertidig. Pavilloner bygges ikke til at skulle leve længe, og dem ved skolen, de har vist overskredet anbefalet holdbarhedsdato. Den årlige drift forventes at koste 30.000 om året, heraf er størstedelen varme, så der skal godt nok spares meget co² på kommunens andre bygninger for at overholde kommunens målsætninger om 3% reduktion årligt.

Under hele processen er lokalforum og FC’s brugerråd blevet fuldstændigt forbigået, og i mellemtiden har de berørte foreninger fået et ”tilbud” de næppe har kunne afslå. Flere foreninger har udtrykt utilfredshed for manglende muligheder på deres nye placering. Bl.a. for at kunne tilberede kaffe, eller medbringe mad og drikke.

Tilbage vil så stå bygningerne til salg på en af de mest iøjnefaldende placeringer i byen. Vi har i forvejen adskillige store tomme bygninger langs Hovedgaden, og ud over tvivlsomme udlejningsselskaber er det svært at forestille sig, hvem der kan være interesseret. Det bedste kommunen kan gøre, er nok at rive det hele ned og udlægge det til nye parcelhusgrunde.

Print Friendly, PDF & Email