Sidste del af cykelstien i høring

Nu da selve cykelstien mellem Ugerløse og Nr.Vallenderød er ved at være færdig, arbejdes der videre på stykket igennem byene.

På borgermødet i sommers blev det besluttet, at der begge steder skulle arbejdes videre med en dobbeltrettet sti. I Ugerløse skal stien føres nord om ejendommene på Tølløsevej og frem til rundkørslen på hovedvejen mellem Holbæk og Sorø. Tegningen kan hentes som PDF her: sti-ved-Ugerløse

Teknisk tegning af sti

Høringsforslag for cykelsti til rundkørsel.

I Ugerløse føres stien på marken bag ejendommene 356 til 366 og frem til rundkørslen ved Holbæk Landevej 10.

I Nr. Vallenderød skal stien føres langs vejen i dennes nordlige side. Kan hentes som pdf her: plan-nr-vallenderød

Teknisk tegning af sti gennem Nørre Vallenderød

Høringsforslag for sti gennem Nr.Vallenderød

I Nr. Vallenderød føres stien i 2,5 meters bredde på vejsiden med de lige husnumre, og der skal erhverves areal til stien fra de tilstødende grundejere. På vejsiden med de ulige husnumre, forlægges kørebanen på en del af strækningen. Dette betyder, at der skal erhverves areal fra Tølløsevej 197 til Tølløsevej 205.

Høring

Projektet er nu udsendt i høring til alle tilstødende lodsejere, følgegruppen for cykelstiprojektet mellem Ugerløse og Nr. Vallenderød, endvidere er materialet fremlagt på Holbæk Kommunes hjemmeside. Materialet vil være fremlagt til gennemsyn i papirudgave hos Holbæk Kommune, Kanalstræde 2.
Høringsperioden løber til tirsdag den 31. januar kl. 16.00.
Høringssvar skal indsendes skriftligt inden dette tidspunkt til kommunaltanlaeg@holb.dk

Print Friendly, PDF & Email