Skovlauget har brug for hjælp

https://forms.gle/pS4Gm6BRAbpax3Mz9

Nyt fra Skovlauget
Vi har siden etableringen af Skovlauget brugt meget tid på at drøfte regler, retningslinjer, muligheder og ønsker. Det har været nogle gode drøftelser og vi er langt fra færdige. 
Lovgivningen omkring skoven kræver, at hegnet fjernes. Vi har stor forståelse for, at det har skabt frustration for de hundeejer, som i mange år har nyt godt af området med frie hunde. 
Vi har derfor brugt tid på, at se på mulighederne for, at indhegne et andet stykke til fri leg for hunde. Inden for reglerne, kan vi indhegne noget af det åbne stykke ud mod vejen, hvor der fremover vil være mulighed for at have løse hunde. 
Vi ved også at mange af trampestierne i skoven er meget smattede og gror til om sommeren med ukrudt og mælkebøtter. Vi arbejder derfor hårdt på, at skaffe fondsmidler til at kunne etablere gode stabile stier, så skoven bliver så tilgængelig som muligt for alle, hele året. Vi har allerede fået et tilsagn og satser på flere. 
Vi fortsætter arbejdet og tager meget gerne imod bidrag og ønsker på skovlaug@ugerloesekirke.dk
Der er menighedsdag den 14.5.24 hvor der også er valg til Skovlauget. Så hvis du har lyst til at være med, så mød endelig op denne dag. 
Da der ikke er driftsmidler til skoven, håber vi at kunne få nogle frivillige til at hjælpe os med at tage det gamle hegn ned, så det kan genbruges til at etablere det nye hundeareal.
Vi har afsat en weekend til arbejdet, men det afhænger selvfølgelig af hvor mange der har lyst til at hjælpe os, om vi kommer i mål med både nedtagning og opsætning i samme weekend. Kirken har lovet at sponsere mad og drikke. 
Vi har brug for et overblik over hvor mange der har lyst til at deltager i arbejdet, for at kunne koordinere. Vi har derfor udarbejdet dette skema, som man kan registrere sig i. Vi har også brug for lidt større værktøj til opgaven, så hvis man ikke selv kan deltage men har grej vi kan låne, vil det også være meget velkomment. 
Vi håber at se så mange som muligt til en god arbejdsdag i godt selskab med både naboer og naturen. 
Vel mødt

På vegne af Skovlauget Louise/formand

Print Friendly, PDF & Email