Generalforsamling i lokalforum

Lokalforums generalforsamling blev afholdt onsdag den 20. marts 2019 kl. 19:00 i Ugerløse forsamlingshus, hovedgaden 2, Ugerløse.

Før generalforsamlingen, havde vi besøg af Johnny Nielsen fra Holbæk politi, som fortalte om det at være tryg i sin egen by. Hvad kan vi bruge tryghedsambassadører til? Og hvad kan vi selv gøre, for at føle os trygge i vores egen by?

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemme-tæller
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse af regnskab/økonomisk oversigt til godkendelse
 5. Fremlæggele af regnskab/økonomisk oversigt for Flag- og Juleudsmykningsudvalget til godkendelse
 6. Indkomne forslag
 7. Præsentation af bestyrelsesmedlemmer for foreninger og institutioner
 8. Valg af borgerrepræsentanter
 9. Valg af bilagskontrollant
 10. Præsentation af Erhvervslivets repræsentant og evt. valg heraf
 11. Eventuelt

Referatet er tilgængeligt under Lokalforum -> Referater

Print Friendly, PDF & Email