Generalforsamling og borgermøde

Ugerløse Lokalforum

Generalforsamling og borgermøde

Tirsdag d. 21. juni kl. 19 00

I Ugerløse Forsamlingshus

Så er der igen mulighed for indflydelse på Ugerløse Lokalforums arbejde. Alle borgere indbydes til den årlige generalforsamling.

Et hul midt i vejen, så kun brede køretøjer undgår at falde i.

Der skal gerne nyvælges borgervalgte bestyrelsesmedlemmer, idet det er 3 borgervalgte i den nuværende bestyrelse, der ikke genopstiller.

Derfor opfordrer bestyrelsen borgerne til at møde frem og deltage i valgene.

Dagsorden for generalforsamlingen i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Indkomne forslag
 5. Præsentation af bestyrelsesmedlemmer fra foreninger og institutioner
 6. Valg af borgerrepræsentanter
 7. Valg af erhvervslivets repræsentant
 8. Fremlæggelse af regnskab, herunder regnskab for flag og stjerne
 9. Eventuelt

Efter generalforsamlingen:

Borgmester Søren Kjærsgaard, Viceborgmester John Harpøth og Vækstudvalgsformand Kurt Næsted fremlægger Helhedsplanens indhold.

 1. Velkomst ved Ole, John og Kurt
 2. Præsentation af Helhedsplanen. V/Christian
 3. Hovedgaden eller omfartsvej – Vækst i Ugerløse. V/John og Kurt
 4. Ansøgninger til puljen vedr. Istandsættelser. V/Sarah
 5. Spørgsmål og debat.

Helhedsplanens indhold er resultatet af U.L.F’s arbejdsgrupper og borgernes planarbejde.

Politikerne redegør for byrådets anbefalinger til trafikløsninger i Helhedsplanen.

Gammel cykel ophængt som pynt på væg

 

Print Friendly, PDF & Email