Status for Fritidscenteret

For at få en status for Fritidscenteret, kontaktede jeg her til morgen Ebbe – som hidtil har passet centeret. Ebbe fortæller, at som det ser ud nu, er flytningen af spejderne og billard klubben sat i bero, men at FC ikke længere udlejes til private fester. Kommunen (Center for Ejendomme) har indkaldt brugerådet til møde den 18 januar, hvor det skal afklares om brugerrådet vil drive centeret videre. Brugerrådet har i mellemtiden haft et møde med repræsentanter for de andre forsamlinghuse i kommunen, for at diskutere muligheder og høre hvordan de griber sagen an.

Hvis vi selv skal drive centeret videre, har vi hårdt brug for indtægterne fra udlejning. Ebbe har derfor spurgt kommunen om ikke FC, indtil at der findes en afklaring, fortsat kan lejes ud til private fester – fra dag til dag. Men det har kommunen sagt nej til fordi, som de siger: “Nu har vi skrevet ud til dem, der forlængst havde booket – og annulleret deres reservation. Så bliver de jo sure, hvis de ser andre så holder fest i FC på samme dag.”

Ebbe selv, er sagt op med udgangen af februar.

Print Friendly, PDF & Email