Nyt vandværk på vej

Ved vandværkets generalforsamling blev bestyrelsens forslag til renovering af værket vedtaget. Som tidligere beskrevet er vores vandværket nedslidt og nye krav til hygiegne gør også at den nuværende løsningen ikke længere er tilstrækkelig. Vandbehandlingen bliver ændret fra de nuværende åbne…

3. Trafikgruppe

En undergruppe under lokalforum har arbejdet videre med de forrige trafikgruppers materialer, med det formål at få foretræde for folketingets trafikudvalg. Materialet lå klar ved nyår 2013 og skulle have været uploadet til udvalgets hjemmeside, sammen med tilsvarende materiale udarbejdet…

Dyrere postevand forude?

Gennem de seneste år har vi hørt nogen grimme historier om vandforbrugere rundt om i landet, der har måtte koge deres vand fra vandhanen fordi vandet var udrikkeligt på grund af bakterier. Alle partierne i Folketinget – med undtagelse af…

FC’s start som forsamlingshus.

Efter at Foreningen Ugerløse Fritidscenter blev dannet lige før sidste dialogmøde, har bestyrelsen nu konstitueret sig med Anders Pedersen som formand og Flemming Nielsen som næstformand. Derudover er Bente Larsen sekretær og så har bestyrelsen bedt Karen Tranekær om at…