Kategori: Lokalforum

Bulerne på Østrupvej

Lokalforum har haft rettet henvendelse til Holbæk Forsyning vedrørende reetablering af Østrupvej og Jonstrupvej, som jo begge ligner noget der er løgn, efter at forsyningen har lagt kloakrør ned. Forsyningen sendte en repræsentant ud til et møde på “åstedet” med…

Jagten på Visionen

Lokalforum Ugerløse inviterer hermed borgere i Ugerløse til Borgermøde i Gymnastiksalen på Ugerløse Skole, Hovedgaden 42, 4350 Ugerløse. Lørdag den 14. marts 2015 kl. 10.00 – kl. 14.00. 10.00: Velkomst ved Formand for Lokalforum 10.10: Borgmester Søren Kjærsgaard og Byrådsmedlem…

Jagten på Visionen 2015

Ugerløse Lokalforum har indledt ”Jagten på Visionen” for Ugerløse. Jagten startede den 1. februar 2015 og løber frem til lørdag den 14. marts 2015, hvor der, på skolen, vil blive afhold et borgerarrangement med henblik på at finde frem til…

Flag og stjernegruppe

Ugerløse oplevede i 2014, den glæde at initiativrige beboere fører vores tradition med flagalle og juleudsmykning videre. Denne gruppe beboere fortsætter arbejdet i 2015, hvor gruppen ligeledes vil stå for julepynt og stjerneopsætning. Ugerløse Lokalforum glæder sig over at medborgere…

Lyskryds

Lokalforum er lige blevet orienteret om, at Vejdirektoratet vil signalregulere krydset Hovedgaden/Bonderupvej, når de får bevilling til det.

Bliv medlem af UIF’s venner

Bliv medlem af STØTTEFORENINGEN UGERLØSE IF’s VENNER Foreningens formål er at arrangere indtægtsgivende aktiviteter til fordel for især ungdomsarbejdet i Ugerløse Idrætsforening.. Vore aktiviteter er blandt andet: Teltudlejning, teltopsætning, fældning og pakning af juletræer. Medlemskab (aktivt eller passivt) for perioden…

Lokalforum 2014

Ugerløse Lokalforum har netop konstitueret sig med Ole K Jensen som formand og Ib Petersen som næstformand. Kasserer blev Steffen Blume og sekretær Stig Kongsfelt Hen over sommeren har lokalforum været i arbejdstøjet bl.a. med at organisere frivillige hjælpere til…

Cykelsti til Nr.Vallenderød

Trafikaftalen (udmøntning af disponible midler i Infrastrukturfonden 2014) mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Indeholder følgende tekst på side 10 om cykelstier: Holbæk Kommune: Nr. Vallenderød og Ugerløse Dobbeltrettet…

Plan for Hovedgaden

Kommunens udvalg for for Klima og Miljø har lagt op til, at der ved næste byrådsmøde besluttes at kommunen yder støtte til renovering af Hovedgaden. Midlerne tages fra den bevilling, som statens nedrivnings pulje tidligere har givet Ugerløse tilsagn om…